Kurullar

ONUR KURULU

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Akif AKKUŞ   Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Ali MEYDAN  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan BULUT  Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ATALAY  Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Adem SEZER  Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ  Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UYSAL  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali İMAMOĞLU  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Hasan İÇEN Nevşehir  Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN  Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK  Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Adem SEZER   Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan PINAR  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Akif AKKUŞ   Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Alaattin KIZILÇAOĞLU  Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ali MEYDAN  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Anke Uhlenwinkel  Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. B. Ünal İBRET  Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN  Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Danuta PIRÓG   Pedagogical University of Kraków

Prof. Dr. Dean Smart  University of West England-Bristol

Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ   Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Elsa Maria Teixeira PACHECO  University of Porto 

Prof. Dr. Emrullah GÜNEY  Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal AKPINAR  Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR   Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih AYDIN   Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Hakkı YAZICI   Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK  Gümüşhane Üniversitesi

Prof. Dr. Halil KOCA  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Harun TUNÇEL  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KARA  Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA  Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ian Plipps  Edge Hill University

Prof. Dr. İbrahim ATALAY  Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim GÜNER  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim KOPAR  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan BULUT   Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Joseph Stoltman   West Michigan University

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN  Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfi ÖZAV  Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Maria Eliza DULAMĂ   Babeş-Bolyai University 

Prof. Dr. Maria PARADISO  Universit degli Studi del Sannio

Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut DOĞAN  İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mete ALIM  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa CİN   Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK  Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mücahit COŞKUN  Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Nazlı GÖKÇE  Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ   9 Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Oana-RAMONA ILOVAN  Babeş-Bolyai University

Prof. Dr. Okan YAŞAR  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ   Çankırı Üniversitesi

Prof. Dr. Osman YILMAZ  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Rahman NURKOVİĆ University in Sarajevo

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY  Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan SEVER   Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Ramiz MAMMADOV  Azerbaijan National Academy of Sciences

Prof. Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN   Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Regina Subotkevičienė   University of Educational Sciences

Prof. Dr. Salih CEYLAN  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Saulius STANAITIS   University of Educational Sciences

Prof. Dr. Serhat ZAMAN  Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Serkan DOĞANAY  Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil SARGIN  Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Sultan BAYSAN  Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ELMACI  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Tahsin TAPUR  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Takayuki ZENİMOTO

Prof. Dr. Telat KOÇ  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncer DEMİR  Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Turhan ÇETİN   Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur DOĞAN  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI  Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR  Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR   Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat ÇALIŞKAN  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Warren EASTWOOD  University of Birmingham

Prof. Dr. Yashuyiki NISHIWAKI   Yokohama National University

Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER  Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY  9 Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Arife KARADAĞ  Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Asım ÇOBAN  Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan AKIŞ  Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN  Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU  Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Barış TAŞ  Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent AKSOY   Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Cemali SARI  Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ  Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Emin TOROĞLU  Kahramanmaraş Üniversitesi

Doç. Dr. Erdoğan KAYA  Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Gülpınar AKBULUT ÖZPAY  Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Günay KAYA  Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Koç  Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ÇUKUR   9 Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. İbrahim SEZER  Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan TURAN  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Kadir KARATEKİN   Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Emin SÖNMEZ  Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ  Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Meryem Hayır KANAT  Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Murat YÜCEŞAHİN  Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK  Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ  Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Necati TOMAL  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nusret KOCA  Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Osman ÇEPNİ  Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Rehman Seferov Bakı Dövlet Universiteti

Doç. Dr. Rüştü ILGAR  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Salih ŞAHİN  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr.  Taner ÇİFÇİ  Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ   Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat KARADENİZ  Erzincan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Doğan BULDUR  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ  Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UYSAL  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali İmamoğlu  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Baştürk KAYA  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Caner ALADAĞ  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Eren ŞENOL  Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Funda VARNACI UZUN  Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KANTÜRK YİĞİT  Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil HADİMLİ  Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SARAÇOĞLU  Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EGE  Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAŞLI  Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi NAZİK  Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DENİZ  Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Zeynel ÖZTÜRK  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEREMET  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat TANRIKULU  Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Musa ULUDAĞ  Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nadire KARADEMİR  Kahramanmaraş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ragıp KALELİOĞLU  Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep BOZYİĞİT  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ADANALI  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şevki BABACAN  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin YILDIRIM  Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Taner KILIÇ  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir YASAK  Uşak Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz DEĞİRMENCİ  Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yurdal DİKMENLİ  Ahi Evran Üniversitesi