Coğrafya Eğitiminde İyi Örnekler

Eğitimde iyi örnekler uygulaması yıllardır eğitim kurumlarının örnek olma, fark yaratma, iyi öğrenci yetiştirme, uygulanabilir ve örnek alınabilir uygulamaları yaygınlaştırma amacıyla üzerinde yoğunlaştıkları faaliyet türleri olarak ele alınabilir.

“Iyi örnekler uygulaması’ coğrafyanın mutfağında yer alan ve uyguladıkları etkinlikleri ‘iyi örnek’ kapsamında akademik camiayla paylaşmak isteyen coğrafya öğretmenlerimizin çalışmalarına da yer verilmesi teori ile uygulamanın harmanlanması bakımından etkili olacağı düşünülmektedir.

Bir coğrafya öğretmeninin sınıfta ya da sınıf dışında uyguladığı ve öğrencilere bir kavramı, beceriyi ya da değeri kazandırmada etkili olduğunu düşündüğü ve meslekdaşlarımızın da benzer etkinlikler uygulayarak fark yaratabileceğini düşündükleri etkinlikler sempozyumda iyi örnekler sunumlarında yer alabilir. Ayrıca yerel ya da ulusal düzeyde proje hazırlamak, düzenlenen projelere katılmak ve bu projelerde öğrencilerin elde ettikleri kazanımların kalıcı olduğu gözlemlerine dayalı olarak da iyi örnekler etkinlikleri sunulabilir.

‘Coğrafya Eğitiminde İyi Örnekler’ başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız:

 Not: Form doldurularak iges@nevsehir.edu.tr adresine gönderilmelidir.